خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا -عضو انجمن راديوتراپي آنکولوژي ايران با تأکيد بر اينکه به يک نقشه راه براي درمان سرطان نياز داريم،گفت: براساس اين نقشه، براي بيماران اقدامات استاندارد انجام مي شود و از پراکنده کاري و اعمال نظرات شخصي تا حد زيادي جلوگيري خواهد شد. به...