تومورهای تیرویید

تومورهای تیرویید

همانند سایر نقاط بدن، غده تیرویید هم می تواند دچار بیماری های گوناگون از جمله سرطان شود. اغلب تومورهای تیرویید قابل درمان هستند. علامت های تومورهای تیرویید به هیچ عنوان با تغییر عملکرد هورمونها نمی...
این سرطان ها شفا پذیرند

این سرطان ها شفا پذیرند

  ۵ سرطان درمان‌پذیر زمانی که پای بهبودی سرطان به میان می‌آید، هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد. با این وجود، پزشکان در تشخیص و درمان برخی از سرطان ها، نسبت به انواع دیگر آن موفقیت بیشتری داشته‌اند. به تدریج برخی از پزشکان، از کلمه “شفا” در درمان سرطان...