مقالات

لنفوم معده(بخش دوم)

لنفوم معده(بخش دوم)

لنفوم اولیه غیرهوچکین دستگاه گوارش (GI)، گروه هتروژنی از بدخیمی های لنفوئیدی سلولهای B و T می باشد. عملکرد این لنفوم ها ممکن است از لنفوم‌های دارای منشاء گره لنفاوی متفاوت باشد. در قسمت قبل گفتیم که لنفوم معده به دو دسته کلی وابسته به مخاط MALT و DLBCL تقسیم می شود....

لنفوم معده(بخش دوم)

لنفوم معده(بخش اول)

  لنفوم اولیه معده اصطلاحی کلی در مورد نوعی سرطان است که از معده نشات می‌گیرد.  تقریبا ۹۰% از موارد لنفوم اولیه معده، از نوع لنفوم گاستریک بافت لنفوئید مرتبط با مخاط (MALT) یا لنفوم B-cell (DLBCL) هستند. لنفوم گاستریک MALT اغلب با عفونت باکتریایی هلیکوباکترپیلوری...